I Vågsbygd FSK har vi fem enheter. Bever 1-2 klasse Flokken 3-4 klasse, stifinnere 5-7 klasse, vandrer 8-10 klasse og roverlaget  fra 16 år og oppover. Vi har ledere i flokken, stifinnere og hos vandrer. Er du foreldre, friluftsinteresse, kreativ eller litt av alt er du hjertelig velkommen som leder hos oss.

Som speiderleder bidrar du til å gi barn og unge meningsfylte opplevelser fulle av lek, læring og mestring.
Stadig flere barn og unge ønsker å bli speidere. For at de skal få mulighet til det trengs det speiderledere. Køen av voksne er dessverre ikke like lang som køen av barn. Norges speiderforbund jobber for å få flere ledere som ønsker å engasjere seg for og sammen med barn og unge.

 

Hvem kan være speiderleder?  Alle over 16 år. Det kreves ingen spesielle kunnskaper eller interesser i utgangspunktet. Alle ledere får tilbud om å delta på kurs i forbundets ledertrening. Kursene er ment til å gi lederne kompetanse i ledelse og praktiske ferdigheter. Les mer om ledertrening her

Hva sier du ja til?
Hvor mye tid du kommer til å bruke som speiderleder er avhengig av hvilket verv du ønsker å bidra i. De fleste speiderledere har et møte i uken og er med på noen turer og kanskje en sommerleir i løpet av året. Man må også bidra i planleggingen og forberedelsen av aktivitetene.

Får jeg betalt?
Nei, ikke hvis du tenker på penger. Men selv om det er litt jobb å være speiderleder, gir det mye igjen på andre områder. Det gir en stor glede å kunne bidra til barns utvikling og se positive resultater av speiderarbeidet. Dessuten får du som leder også personlig vekst, siden speiding har som mål å utvikle alle sine medlemmer, og ikke bare de yngste. Norges speiderforbund har en god og omfattende ledertrening som har verdi også utenfor speideren. Og den praktiske erfaringen med ledelse og samarbeid som du får gjennom det daglige speiderarbeidet, er uvurderlig, spesielt for unge mennesker som er i ferd med å etablere seg i samfunnet og på arbeidsmarkedet

Som leder får du:
Gratis lederkurs, i regi av Sørlandet Krets av Norges Speiderforbund. Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring og miner for livet

Vist du er interessert ta kontakt med Håkon Ravndal på tlf 908 42 591  eller e-post lyngdal1@msn.com